स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
121 आवासीय बालगृहहरुको विवरण २०७३ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
122 सार्वजनिक यातायातलाई बालश्रम रहित बनाउने अभियान के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
123 घटना व्यवस्थापन प्रक्रिया के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
124 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७२ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
125 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७१ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
126 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७० के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
127 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६९ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
128 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६८ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
129 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली,२०५१ अनुसार बालकल्याण अधिकारले गर्नुपर्ने केही प्रमुख कार्यहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
130 बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि जि.बा.क.समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग सम्बन्धित केही प्रमुख भूमिकाहरु. के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
131 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन तथा पीडित बालबालिकाका तर्फबाट बहसपैरवी के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
132 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी घटनाहरुको अनुसन्धान तथा तहकिकात के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
133 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
134 बाल संरक्षण हाते पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स, सिविस नेपाल Subject
135 भयमुक्त सिकाइ शिक्षण विधि के.बा.क.स के.बा.क.स, प्लान नेपाल Subject
136 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण मंसिर देखि फागुनसम्म २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
137 बालसहभागिता प्रवद्र्धनमा सथानीय तहको भूमिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
138 स्थानीय तहमा बालसंरक्षण के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
139 बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको भूमिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
140 २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछिको आपत्कालीन अवस्थामा बालअधिकार संरक्षणका लागि के.बा.क.समितिबाट भएगरेका कार्यहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject