स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
41 २०७७ कात्तिक महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
42 राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को २०७७ मंसिर महिनाको सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
43 २०७७ माघ महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
44 २०७७ फागुन महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
45 Public Information Tabloid of NCRC for the period of Feb-March, 2021 NCRC NCRC Subject
46 सृजनशिल बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना NCRC NCRC Subject
47 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम साउन-असोज महिनाको स्वत प्रकाशन सूचना विवरण २०७७-७८ NCRC NCRC Subject
48 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम कात्तिक-पुस महिनाको स्वत प्रकाशन सूचना विवरण २०७७-७८ NCRC NCRC Subject
49 २०७७ चैत्र महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र-२०७७-१२ NCRC NCRC Subject
50 Public Information Tabloid of NCRC for the period of March to April, 2021 NCRC NCRC Subject
51 २०७८ बैशाख महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
52 Public Information Tabloid of NCRC for the period of April-May, 2021 NCRC NCRC Subject
53 Bidding Document for the procurement of Construction of temporary prefab building at Bhrikutimandap-Kathmandu NCRC NCRC Subject
54 Bidding Document for the procurement of Construction of temporary prefab building at Morang-Biratnagar NCRC NCRC Subject
55 २०७८ जेष्ठ महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
56 Public Information Tabloid of NCRC for the period of May-June, 2021 NCRC NCRC Subject
57 Call for Articles ncrc ncrc Subject
58 State of Children in Nepal 2020 (English) NCRC NCRC Subject
59 बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल विस्तार गर्न सञ्चालन अनुमति लिनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना NCRC NCRC Subject
60 विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका सडक बालबालिका तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि परिषदमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject