स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
61 दुव्र्यवहारबाट बचौं र बचाऔं, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि सचेतना पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
62 आवासीय बालगृहहरुको विवरण २०७३ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
63 सार्वजनिक यातायातलाई बालश्रम रहित बनाउने अभियान के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
64 घटना व्यवस्थापन प्रक्रिया के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
65 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७२ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
66 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७१ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
67 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७० के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
68 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६९ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
69 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६८ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
70 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली,२०५१ अनुसार बालकल्याण अधिकारले गर्नुपर्ने केही प्रमुख कार्यहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
71 बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि जि.बा.क.समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग सम्बन्धित केही प्रमुख भूमिकाहरु. के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
72 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन तथा पीडित बालबालिकाका तर्फबाट बहसपैरवी के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
73 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी घटनाहरुको अनुसन्धान तथा तहकिकात के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
74 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
75 बाल संरक्षण हाते पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स, सिविस नेपाल Subject
76 भयमुक्त सिकाइ शिक्षण विधि के.बा.क.स के.बा.क.स, प्लान नेपाल Subject
77 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण मंसिर देखि फागुनसम्म २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
78 बालसहभागिता प्रवद्र्धनमा सथानीय तहको भूमिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
79 स्थानीय तहमा बालसंरक्षण के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
80 बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको भूमिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject