स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
1 बाल अधिकार राष्ट्रिय नीति २०७८-पहिलो मस्यौदा MOWCSC MOWCSC Subject
2 सृजनशिल बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना NCRC NCRC Subject
3 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम साउन-असोज महिनाको स्वत प्रकाशन सूचना विवरण २०७७-७८ NCRC NCRC Subject
4 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम कात्तिक-पुस महिनाको स्वत प्रकाशन सूचना विवरण २०७७-७८ NCRC NCRC Subject
5 बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल विस्तार गर्न सञ्चालन अनुमति लिनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना NCRC NCRC Subject
6 विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका सडक बालबालिका तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि परिषदमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
7 अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई दिवा स्याहार तथा आवासीय संरक्षण गरिरहेका बाल गृहहरूको आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
8 कोभिड-१९ का कारण अभिभावकविहिन भएका बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहार प्रदान गर्न इच्छुक वैकल्पिक स्याहार प्रदायक संस्थाहरुको सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
9 सडक बालबालिकालाई सीपमूलक तालिम सेवा प्रदान गर्न इच्छुक संघसंस्थाहरुले सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
10 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सम्भावित उपचार तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी आवेदनको ढाँचा NCRC NCRC Subject
11 राष्ट्रिय बाल दिवस २०७८ को लागि उपयुक्त नारा प्रस्ताव NCRC NCRC Subject
12 भिडियो निर्माण प्रतियोगिता आयोजना २०७८/७९ NCRC NCRC Subject
13 भिडियो निर्माण प्रतियोगिता आयोजना २०७८/७९ NCRC NCRC Subject
14 बाल दिवसका कार्यक्रम अभिलेखीकरण NCRC NCRC Subject
15 बाल संरक्षण प्रणालीको प्रवर्धन र सवलीकरणका लागि स्रोत व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी सूचना । NCRC NCRC Subject
16 बाल अधिकार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा तालिमको नक्साङ्कन सम्बन्धी सूचना ncrc ncrc Subject
17 बालबालिकाको गैरकानूनी स्थानान्तरण नगर्ने नगराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना NCRC NCRC Subject
18 बाल अधिकार ज्ञान सम्मेलनका लागि अनुसन्धानमा आधारित लेख रचनाप्रेषण सम्बन्धीसूचना ncrc ncrc Subject
19 बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सूचना NCRC NCRC Subject