स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
81 सार्वजनिक यातायातलाई बालश्रम रहित बनाउने अभियान के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
82 घटना व्यवस्थापन प्रक्रिया के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
83 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७२ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
84 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७१ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
85 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७० के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
86 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६९ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
87 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६८ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
88 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली,२०५१ अनुसार बालकल्याण अधिकारले गर्नुपर्ने केही प्रमुख कार्यहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
89 बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि जि.बा.क.समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग सम्बन्धित केही प्रमुख भूमिकाहरु. के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
90 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन तथा पीडित बालबालिकाका तर्फबाट बहसपैरवी के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
91 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी घटनाहरुको अनुसन्धान तथा तहकिकात के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
92 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
93 बाल संरक्षण हाते पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स, सिविस नेपाल Subject
94 भयमुक्त सिकाइ शिक्षण विधि के.बा.क.स के.बा.क.स, प्लान नेपाल Subject
95 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण मंसिर देखि फागुनसम्म २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
96 बालसहभागिता प्रवद्र्धनमा सथानीय तहको भूमिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
97 स्थानीय तहमा बालसंरक्षण के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
98 बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको भूमिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
99 २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछिको आपत्कालीन अवस्थामा बालअधिकार संरक्षणका लागि के.बा.क.समितिबाट भएगरेका कार्यहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
100 २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सञ्चालित आपत्कालीन बालसंरक्षण कार्यक्रम अन्तिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन के.बा.क.स के.बा.क.स Subject