छलफल चौतारी

यातायात क्षेत्रलाई बालमजदुर मुक्त बनाउने अभियान


नेपाल सरकारद्धारा बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि विभिन्न ऐन कानूनको व्यवस्थाका साथै अनुगमन तथा नियमनमा जोड दिई बालश्रम राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाइएको छ । सोही अनुरुप यातायात क्षेत्रलाई बालमजदुर मुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हुँदा यहाँरुको सल्लाह, सुझावको अपेक्षा गर्दछौं ।

Read More

सम्पर्क

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्

 पुल्चोक, ललितपुर

फोन : ०१-५५५०१२१,५५५०१४७

फ्याक्स : ५५२७५९१

इमेल : contact@ncrc.gov.np;ncrc.council@gmail.com