छलफल चौतारी

यातायात क्षेत्रलाई बालमजदुर मुक्त बनाउने अभियान


नेपाल सरकारद्धारा बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि विभिन्न ऐन कानूनको व्यवस्थाका साथै अनुगमन तथा नियमनमा जोड दिई बालश्रम राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाइएको छ । सोही अनुरुप यातायात क्षेत्रलाई बालमजदुर मुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हुँदा यहाँरुको सल्लाह, सुझावको अपेक्षा गर्दछौं ।

Read More