लिंकहरू

# Site Name Details Browse
1 स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य मन्त्रालय

2 सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

3 सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

4 श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

5 शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग

6 शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा मन्त्रालय

7 शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

8 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

9 महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

10 महिला तथा बालबालिका विभाग

महिला तथा बालबालिका विभाग

11 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

12 गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

13 World Vision Nepal

World Vision Nepal

14 World Education Nepal

World Education Nepal

15 Voice OF Children

Voice OF Children

16 UNICEF In Nepal

UNICEF In Nepal

17 The Himalayan Innovative Society

The Himalayan Innovative Society (THIS)

18 Terre des hommes

Terre des hommes

19 Swatantrata Abhiyan

Swatantrata Abhiyan

20 SOS Children's Village Nepal

SOS Children's Village Nepal