स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
1 बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको तेस्रो चौथो र पाँचौ आवधिक प्रतिवेदनको समापन टिप्पणी के.बा.क.स Subject
2 Alternative Care of Children _Challanges and Emerging Opportunities in Nepal SOS Nepal, Save the Children, Unicef Subject
3 Millennium Development Goals & Children_Post 2015 Development Agenda MOWCSW, SOS Nepal, Actionaid Subject
4 स्थानीय तहमा बालबालिकाका आवाज सङ्घीय ममिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, युनिसेफ, मीरेष्ट नेपाल Subject
5 UN Convention On The Right Of The Child. Unicef Subject
6 Justice Mechanisms and Conflict Dynamics in Nepal USAID, CWIN, SAFERWORLD Subject
7 Protecting Migrant Workers in Indo-Pacific Supply Chains: A Good Practice Guide for Businesses and Bali Process Member States INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM), Subject
8 Sustainable Development Goals Status and Roadmap 2016-2030 National Planning Commission National Planning Commission Subject
9 Children In a Digital World Unicef Unicef Subject
10 विपद् र बालबालिका तनाब कम गराउने क्रियाकलाप के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
11 बालबालिकालाई दिइने सजाय र केही विकल्पहरु सचेतना पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
12 दुव्र्यवहारबाट बचौं र बचाऔं, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि सचेतना पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
13 बाल संरक्षण हाते पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स, सिविस नेपाल Subject
14 २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछिको आपत्कालीन अवस्थामा बालअधिकार संरक्षणका लागि के.बा.क.समितिबाट भएगरेका कार्यहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
15 २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सञ्चालित आपत्कालीन बालसंरक्षण कार्यक्रम अन्तिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
16 नेपाली बाल शब्दकोश पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र Subject
17 तेतरियाको बालमैत्री यात्रा हाम्रो गाउँ– बालमैत्री गाउँ २०७३ प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल Subject
18 चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४-२०७५/७६) राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय योजना आयोग Subject
19 राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा बालबालिकाका सवालहरु स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सिजप सिजप Subject
20 बालसंरक्षणका लागि बालसहभागिता सहयोगी पुस्तिका सिविस सिविस Subject