स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
1 बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको तेस्रो चौथो र पाँचौ आवधिक प्रतिवेदनको समापन टिप्पणी के.बा.क.स Subject
2 Alternative Care of Children _Challanges and Emerging Opportunities in Nepal SOS Nepal, Save the Children, Unicef Subject
3 Millennium Development Goals & Children_Post 2015 Development Agenda MOWCSW, SOS Nepal, Actionaid Subject
4 स्थानीय तहमा बालबालिकाका आवाज सङ्घीय ममिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, युनिसेफ, मीरेष्ट नेपाल Subject
5 UN Convention On The Right Of The Child. Unicef Subject
6 Justice Mechanisms and Conflict Dynamics in Nepal USAID, CWIN, SAFERWORLD Subject
7 Sustainable Development Goals Status and Roadmap 2016-2030 National Planning Commission National Planning Commission Subject
8 Children In a Digital World Unicef Unicef Subject
9 विपद् र बालबालिका तनाब कम गराउने क्रियाकलाप के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
10 बालबालिकालाई दिइने सजाय र केही विकल्पहरु सचेतना पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
11 दुव्र्यवहारबाट बचौं र बचाऔं, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि सचेतना पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
12 बाल संरक्षण हाते पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स, सिविस नेपाल Subject
13 २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछिको आपत्कालीन अवस्थामा बालअधिकार संरक्षणका लागि के.बा.क.समितिबाट भएगरेका कार्यहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
14 २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सञ्चालित आपत्कालीन बालसंरक्षण कार्यक्रम अन्तिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
15 नेपाली बाल शब्दकोश पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र Subject
16 तेतरियाको बालमैत्री यात्रा हाम्रो गाउँ– बालमैत्री गाउँ २०७३ प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल Subject
17 चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४-२०७५/७६) राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय योजना आयोग Subject
18 राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा बालबालिकाका सवालहरु स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सिजप सिजप Subject
19 बालसंरक्षणका लागि बालसहभागिता सहयोगी पुस्तिका सिविस सिविस Subject
20 विपदमा जोखिम र संरक्षण स्वतन्त्रता अभियान स्वतन्त्रता अभियान, ग्रामीण महिला सृजनशील परिवार, फ्री द स्लेभ्स Subject