तथ्यांक

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण मंसिर – फागुन २०७४

विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाईन लगायतका सञ्चारमाध्यममा २०७४ मंसिरदेखि फागुन महिनासम्मको अवधिमा बालबालिका विरुद्ध भएका १ सय ८१ वटा घटनालाई विश्लेषण गरिएको छ । जसमा ४ सय ३ जना बालबालिका प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको देखिन्छ । महिनाको आधारमा उक्त घटनासंख्यालाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ ।

महिना

घटना संख्या

प्रभावित बालबालिका 
    बालक बालिका शिशु जम्मा
मंसिर १५ १३ २६ ३९
पुस ४८ ४७ ५५ १०८
माघ ५२ २६ ५९ ९०
फागुन ६६ ८६ ७४ १६६
जम्मा १८१ १७२ २१४ १७ ४०३

 

Download View details