बालसंरक्षण सम्बन्धी समस्या परेमा कहाँ सम्पर्क गर्ने?
निःशुल्क फोन नं (१०४/१०९८/१००)

सम्पर्क

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्

 पुल्चोक, ललितपुर

फोन : ०१-५५५०१२१,५५५०१४७

फ्याक्स : ५५२७५९१

इमेल : contact@ncrc.gov.np;ncrc.council@gmail.com