तथ्यांक

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको वार्षिक स्थिति विश्लेषण आ. व. २०७४/७५

विगतमा भन्दा यस आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी घटनाहरुको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । यस आ.व.को तीन वटै चौमासिकमा प्रकाशनमा आएका घटनालाई संकलन गरी तयार पारिएको यो वार्षिक पत्रमा बालअधिकार हनन्का ५८३ वटा घटनाहरुलाई यस पत्रमा विश्लेषण गरिएको छ । उक्त ५८३ वटा घटनाहरुमा १ हजार २७३ जना बालबालिका प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा बढी यस आ.व.को अन्तिम चौमासिकमा ३०६ वटा घटनाहरुमा ६७५ जना बालबालिका पीडित तथा प्रभावति भएका छन् । 

चौमासिक

घटना संख्या

प्रभावित बालबालिका

पहिलो

९६

१९५

दोस्रो

१८१

४०३

तेस्रो

३०६

६७५

जम्मा

५८३

१२७३

 

Download View details

सम्पर्क

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्

 पुल्चोक, ललितपुर

फोन : ०१-५५५०१२१,५५५०१४७

फ्याक्स : ५५२७५९१

इमेल : contact@ncrc.gov.np;ncrc.council@gmail.com