तथ्यांक

बालन्याय

                आ.व. २०७३/०७४ मा बालबिजाइँसम्बन्धी मुद्दाको प्रकृति, जम्मा मुद्दा संख्या र फैसलाको विवरण
                            १.बालबिजाइँसम्बन्धी मुद्दाको प्रकृति, जम्मा मुद्दा संख्या र फैसलाको विवरण

मुद्दाको प्रकृति

 

जम्मा मुद्दा संख्या

फैसलाको अवस्था

फैसला भएको संख्या

फैसला हुन बाँकी संख्या

साधारण चोरी

 २१

 २३

 ४

नकवजनी चोरी

 २५

१४

 ११

कर्तव्य ज्यान

 ८

 ६

 २

ज्यान मार्ने उद्योग

 १०

 ६

 ४

जबरजस्ती करणी

 ११५

 ८४

३१

जबरजस्ती करणी उद्योग

१२

 ६

 ६

केही सार्वजनिक अपराध

 ६

 ५

 १

लागूऔषध

 १४

 ७

 ७

सवारी ज्यान

 २

 १

 १

वनसम्बन्धी

 २

 २

 ०

बाल यौनदुराचार

 ७

 ३

 ४

बालविवाह

 ५

 ४

 १

हाडनाता करणी

 ३

 २

 १

जबरजस्ती करणी (अप्राकृतिक मैथुन)

 ५

 ०

जम्मा

235

168

73

 

Download View details