तथ्यांक

अल्पसंख्यक र आदिबासी बालबालिका

                  १. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका दलित तथा जनजाति बालबालिका

विद्यार्थी

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका बालबालिका

  प्रतिशत

जम्मा

दलित

जनजाति

दलित

जनजाति

बालिका

४,५९,०६९

८२,१०३

१,८०,२६९

१७.९

३९.

बालक

५,१४,३४४

८७,९१८

१,९९,७२०

१७.१

३८.८

जम्मा

९,७३,४१३

१,७०,०२१

३,७९,९८९

१७.५

३९

Download View details

सम्पर्क

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्

 पुल्चोक, ललितपुर

फोन : ०१-५५५०१२१,५५५०१४७

फ्याक्स : ५५२७५९१

इमेल : contact@ncrc.gov.np;ncrc.council@gmail.com