तथ्यांक

आ.व. २०७०/०७१/०७३ मा खोप पाएका बालबालिकाको प्रतिशत

 १. खोप पाउने एक वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रतिशत (आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि ७२/७३)

क्र.सं. खोप २०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३
बिसिजी (१ वर्षमूनिका) ९९ ९४ ८७
डिपिटी–हेपB–हिप३ (१ वर्षमूनिका) ९२ ९१ ८२
ओपिभी३ (१ वर्षमूनिका) ९२ ९० ७९
दादुरा/रुबेला (१ वर्षमूनिका) ८८ ८५ ७७
जापानिज इन्सेफ्लाइटिस् (१२–२३ महिना) ४३ ५३ ६३
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा तय गरिएका दिनहरुमा पूर्ण खोप पाएका (१ वर्षमूनिका)   ७३ ६६

 

Download View details

सम्पर्क

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्

 पुल्चोक, ललितपुर

फोन : ०१-५५५०१२१,५५५०१४७

फ्याक्स : ५५२७५९१

इमेल : contact@ncrc.gov.np;ncrc.council@gmail.com