तथ्यांक

आ.व. २०७०/०७१/०७३ मा खोप पाएका बालबालिकाको प्रतिशत

 १. खोप पाउने एक वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रतिशत (आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि ७२/७३)

क्र.सं. खोप २०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३
बिसिजी (१ वर्षमूनिका) ९९ ९४ ८७
डिपिटी–हेपB–हिप३ (१ वर्षमूनिका) ९२ ९१ ८२
ओपिभी३ (१ वर्षमूनिका) ९२ ९० ७९
दादुरा/रुबेला (१ वर्षमूनिका) ८८ ८५ ७७
जापानिज इन्सेफ्लाइटिस् (१२–२३ महिना) ४३ ५३ ६३
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा तय गरिएका दिनहरुमा पूर्ण खोप पाएका (१ वर्षमूनिका)   ७३ ६६

 

Download View details