Photo

नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७५

नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७५

View

बाल दिवस २०७५

बाल दिवस २०७५

View

संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिका माननीय सदस्यहरुसंगको बालबालिकाको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिका माननीय सदस्यहरुसंगको  बालबालिकाको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

View

बालसंवेदनशील सामुदायिक राष्ट्रिय पुरस्कार २०७४ वितरण

बालसंवेदनशील सामुदायिक राष्ट्रिय पुरस्कार २०७४ वितरण

View

बालसंवेदनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०७४ वितरण समारोह

बालसंवेदनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०७४ वितरण समारोह

 

View

Notice

बालसंवेदनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार सम्बन्धी जरुरी सूचना

View

Notice

बालसंवेदनशील सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी जरुरी सूचना

View

Notice

श्रम कार्यालय र केन्द्रीय बालकल्याण समितिको सूचना

View

बालमैत्री वडा घोषणा समारोह, चित्रे,पर्वत

बालमैत्री वडा घोषणा समारोह, चित्रे,पर्वत

View

बालसंवेदनशील सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण समारोह

बालसंवेदनशील सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण समारोह

View

बालसंवेदनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह

बालसंवेदनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह

View

नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम

नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम

View

सामाजिक कार्य जनशक्ति र परिवर्तित संरचनामा बालसंरक्षण विषयक छलफल कार्यक्रम

सामाजिक कार्य जनशक्ति र परिवर्तित संरचनामा बालसंरक्षण विषयक छलफल कार्यक्रम

View

पारिवारिक पुनर्एकिकरण भएका बालबालिकासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम

पारिवारिक पुनर्एकिकरण भएका बालबालिकासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम

View

समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रम

समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रम

View