स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
1 Facts Sheet of Child Related Indicators CCWB CCWB Subject
2 Sustainable Development Goals And Children CCWB CCWB Subject
3 २०७७ असोज महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
4 २०७७ कात्तिक महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
5 राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को २०७७ मंसिर महिनाको सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
6 २०७७ माघ महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
7 २०७७ फागुन महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
8 Public Information Tabloid of NCRC for the period of Feb-March, 2021 NCRC NCRC Subject
9 २०७७ चैत्र महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र-२०७७-१२ NCRC NCRC Subject
10 Public Information Tabloid of NCRC for the period of March to April, 2021 NCRC NCRC Subject
11 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकासंग सम्बन्धित केही प्रावधानहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
12 नेपालको संविधान र बालअधिकार के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
13 बालबालिकासंग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरु पहिले र अहिले के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
14 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको विश्लेषण आ.व. २०७३/०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
15 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण साउन - कार्तिक २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
16 सार्वजनिक यातायातलाई बालश्रम रहित बनाउने अभियान के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
17 घटना व्यवस्थापन प्रक्रिया के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
18 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली,२०५१ अनुसार बालकल्याण अधिकारले गर्नुपर्ने केही प्रमुख कार्यहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
19 बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि जि.बा.क.समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग सम्बन्धित केही प्रमुख भूमिकाहरु. के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
20 न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन तथा पीडित बालबालिकाका तर्फबाट बहसपैरवी के.बा.क.स के.बा.क.स Subject