स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
61 बालसहभागिता निर्देशिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
62 घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
63 काठमाडौं उपत्यकाका सडक बालबालिका र सो क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको नक्साङ्कन प्रतिवेदन के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
64 बालसुधार गृहको स्थिति अध्ययन २०७१ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
65 स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का सन्दर्भमा बालअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सबै चरण के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
66 स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ बालअधिकार अनुगमन सम्बन्धी सहयोगी पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
67 बालसंरक्षणमा क्रियाशील संघसंस्था तथा कार्यकर्ताहरुको लागि शिक्षण- प्रशिक्षण एवम् स्व-अध्ययन स्रोत पुस्तक के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
68 विपद् र बालबालिका तनाब कम गराउने क्रियाकलाप के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
69 बालबालिकालाई दिइने सजाय र केही विकल्पहरु सचेतना पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
70 दुव्र्यवहारबाट बचौं र बचाऔं, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि सचेतना पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
71 आवासीय बालगृहहरुको विवरण २०७३ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
72 सार्वजनिक यातायातलाई बालश्रम रहित बनाउने अभियान के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
73 घटना व्यवस्थापन प्रक्रिया के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
74 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७२ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
75 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७१ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
76 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७० के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
77 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६९ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
78 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६८ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
79 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली,२०५१ अनुसार बालकल्याण अधिकारले गर्नुपर्ने केही प्रमुख कार्यहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
80 बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि जि.बा.क.समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग सम्बन्धित केही प्रमुख भूमिकाहरु. के.बा.क.स के.बा.क.स Subject