स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
41 राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को २०७७ मंसिर महिनाको सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
42 २०७७ माघ महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
43 २०७७ फागुन महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
44 Public Information Tabloid of NCRC for the period of Feb-March, 2021 NCRC NCRC Subject
45 सृजनशिल बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना NCRC NCRC Subject
46 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम साउन-असोज महिनाको स्वत प्रकाशन सूचना विवरण २०७७-७८ NCRC NCRC Subject
47 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम कात्तिक-पुस महिनाको स्वत प्रकाशन सूचना विवरण २०७७-७८ NCRC NCRC Subject
48 २०७७ चैत्र महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र-२०७७-१२ NCRC NCRC Subject
49 Public Information Tabloid of NCRC for the period of March to April, 2021 NCRC NCRC Subject
50 Up World Down World Padmaparna Gosh Pratham Books Subject
51 Children In a Digital World Unicef Unicef Subject
52 A Profile Of Adolescent Girls In Nepal Unicef Unicef Subject
53 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कानूनन्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय Subject
54 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकासंग सम्बन्धित केही प्रावधानहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
55 नेपालको संविधान र बालअधिकार के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
56 बालबालिकासंग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरु पहिले र अहिले के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
57 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको विश्लेषण आ.व. २०७३/०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
58 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण साउन - कार्तिक २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
59 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
60 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७३ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject